En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de Marratxí dels darrers anys. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

Any Ingressos Despeses
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Els darrers anys s’ha anat reduïnt el deute públic fins deixar-lo a zero.

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

Podeu consultar l’estat dels Pressupostos Participatius aquí.

Ajuntament de Marratxí: dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 4T/2013 : 55,83 dies.

PMP del 1T/ 2014: 65,87 dies.
PMP del 2T/2014: 64,98 dies.
PMP del 3T/2014: 21,29 dies.
PMP del 4T/2014: 30,55 dies.

PMP del 1T/2015: 21,65 dies.
PMP del 2T/2015: 21,15 dies.
PMP del 3T/2015: 12,74 dies.
PMP del 4T/2015: 15,75 dies.

PMP del 1T/2016: 34’95 dies.
PMP del 2T/2016: 44’14 dies.
PMP del 3T/2016: 20’73 dies.

PMP del 1T/2017: 33,09 dies
PMP del 2T/2017: 25,26 dies
PMP del 3T/2017: 28,44 dies
PMP del 4T/2017: 24,27 dies

PMP del 1T/2018: 30,34 dies
PMP del 2T/2018: 37,89 dies
PMP del 3T/2018: 34,34 dies
PMP del 4T/2018: 22,95 dies

PMP del 1T/2019: 41,26 dies

El període mitjà de pagament de Marratxí XXI: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 1T/2014: 176,66 dies.
PMP del 2T/2014: 51,09 dies.
PMP del 3T/2014: 61,16 dies.
PMP del 4T/2014: 63,30 dies.

PMP del 1T/2015: 73,84 dies.
PMP del 2T/2015: 35,05 dies.
PMP del 3T/2015: 60,68 dies.
PMP del 4T/2015: 58,64 dies.

PMP del 1T/2016: 68’90 dies.
PMP del 2T/2016: 64’35 dies.
PMP del 3T/2016: 30’84 dies.

PMP del 1T/2017: 34,64 dies
PMP del 2T/2017: 17,00 dies
PMP del 3T/2017: 21,08 dies
PMP del 4T/2017: 34,83 dies

PMP del 1T/2018: 23,41 dies
PMP del 2T/2018: 25,48 dies
PMP del 3T/2018: 20,94 dies
PMP del 4T/2018: 16,26 dies

PMP del 1T/2019: 19,99 dies

El període mitjà de pagament de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

4T/ 2013: 25.73 dies

1T/2014: 27,12 dies
2T/2014: 28,39 dies
3T/2014: 52,10 dies
4T/2014: 44,39 dies

1T/2015: 29,47 dies
2T/2015: 67,36 dies
3T/2015: 60,68 dies
4T/2015: 37,67 dies.

1T/2016: 57’88 dies.
2T/2016: 51’41 dies.
3T/2106: 57’64 dies.

PMP del 1T/2017: 9,32 dies
PMP del 2T/2017: 2,66 dies
PMP del 3T/2017: 69,28 dies
PMP del 4T/2017: 87,20 dies

PMP del 1T/2018: 28,06 dies
PMP del 2T/2018: 44,48 dies
PMP del 3T/2018: 22,26 dies
PMP del 4T/2018: 12,28 dies

PMP del 1T/2019: 20,11 dies

En aquest apartat podeu consultar les subvencions atorgades a l’Ajuntament de Marratxí. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

Entitat Any Import Doc
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears 2019 15.000€
Subvencions atorgadas per l’àrea de Medi Ambient 2020 3.469,92€

Amb la publicació a la web municipal, queda obert el període de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions municipals per al 2019 fins al 28 de novembre, en els distints capítols en què estan convocades. A continuació podeu trobar les bases de cada capítol:

Esports
PDF (CATCAST)

Cultura
PDF (CATCAST)

Educació
PDF (CATCAST)

Joventut
PDF (CATCAST)

Gent Gran
PDF (CATCAST)

Participació Ciutadana
PDF (CATCAST)

Serveis Socials
PDF (CATCAST)

Medi Ambient
PDF (CATCAST)