En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de Marratxí dels darrers anys. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

Any Ingressos Despeses Resum
2021 Annex subvencions nominatives 2021Annex inversió 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Els darrers anys s’ha anat reduïnt el deute públic fins deixar-lo a zero.

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

Ajuntament de Marratxí: dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 4T/2013 : 55,83 dies.

PMP del 1T/ 2014: 65,87 dies.
PMP del 2T/2014: 64,98 dies.
PMP del 3T/2014: 21,29 dies.
PMP del 4T/2014: 30,55 dies.

PMP del 1T/2015: 21,65 dies.
PMP del 2T/2015: 21,15 dies.
PMP del 3T/2015: 12,74 dies.
PMP del 4T/2015: 15,75 dies.

PMP del 1T/2016: 34’95 dies.
PMP del 2T/2016: 44’14 dies.
PMP del 3T/2016: 20’73 dies.

PMP del 1T/2017: 33,09 dies
PMP del 2T/2017: 25,26 dies
PMP del 3T/2017: 28,44 dies
PMP del 4T/2017: 24,27 dies

PMP del 1T/2018: 30,34 dies
PMP del 2T/2018: 37,89 dies
PMP del 3T/2018: 34,34 dies
PMP del 4T/2018: 22,95 dies

PMP del 1T/2019: 41,26 dies

El període mitjà de pagament de Marratxí XXI: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 1T/2014: 176,66 dies.
PMP del 2T/2014: 51,09 dies.
PMP del 3T/2014: 61,16 dies.
PMP del 4T/2014: 63,30 dies.

PMP del 1T/2015: 73,84 dies.
PMP del 2T/2015: 35,05 dies.
PMP del 3T/2015: 60,68 dies.
PMP del 4T/2015: 58,64 dies.

PMP del 1T/2016: 68’90 dies.
PMP del 2T/2016: 64’35 dies.
PMP del 3T/2016: 30’84 dies.

PMP del 1T/2017: 34,64 dies
PMP del 2T/2017: 17,00 dies
PMP del 3T/2017: 21,08 dies
PMP del 4T/2017: 34,83 dies

PMP del 1T/2018: 23,41 dies
PMP del 2T/2018: 25,48 dies
PMP del 3T/2018: 20,94 dies
PMP del 4T/2018: 16,26 dies

PMP del 1T/2019: 19,99 dies

El període mitjà de pagament de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

4T/ 2013: 25.73 dies

1T/2014: 27,12 dies
2T/2014: 28,39 dies
3T/2014: 52,10 dies
4T/2014: 44,39 dies

1T/2015: 29,47 dies
2T/2015: 67,36 dies
3T/2015: 60,68 dies
4T/2015: 37,67 dies.

1T/2016: 57’88 dies.
2T/2016: 51’41 dies.
3T/2106: 57’64 dies.

PMP del 1T/2017: 9,32 dies
PMP del 2T/2017: 2,66 dies
PMP del 3T/2017: 69,28 dies
PMP del 4T/2017: 87,20 dies

PMP del 1T/2018: 28,06 dies
PMP del 2T/2018: 44,48 dies
PMP del 3T/2018: 22,26 dies
PMP del 4T/2018: 12,28 dies

PMP del 1T/2019: 20,11 dies

En aquest apartat podeu consultar les subvencions atorgades a l’Ajuntament de Marratxí. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

Entitat Any Import Doc
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears 2019 15.000€
Subvencions atorgadas per l’àrea de Medi Ambient 2020 3.469,92€

Amb la publicació a la web municipal, queda obert el període de presentació de sol·licituds per optar a les subvencions municipals per al 2019 fins al 28 de novembre, en els distints capítols en què estan convocades. A continuació podeu trobar les bases de cada capítol:

Esports
PDF (CATCAST)

Cultura
PDF (CATCAST)

Educació
PDF (CATCAST)

Joventut
PDF (CATCAST)

Gent Gran
PDF (CATCAST)

Participació Ciutadana
PDF (CATCAST)

Serveis Socials
PDF (CATCAST)

Medi Ambient
PDF (CATCAST)