En aquest apartat podeu consultar els pressupostos de Marratxí dels darrers anys. Aquestes dades són susceptibles de ser actualitzades i ampliades progressivament.

Ajuntament de Marratxí

Any Ingressos Despeses Resum
2023 Annex subvencions nominatives 2021
2022 Annex subvencions nominatives 2021
2021 Annex inversió 2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Marratxí XXI

Any Pressupost
2023
2022
2021

Institut de la Comunicació de Marratxí (ICOM)

Any Pressupost
2023
2022
2021
     
Any Trimestre Pdf
2023 1 Annex inversió 2021
2022 4 Annex inversió 2021
2022 3 Annex inversió 2021
2022 2 Annex inversió 2021
2022 1 Annex inversió 2021
2021 4 Annex inversió 2021
2021 3 Annex inversió 2021
2021 2 Annex inversió 2021
2021 1 Annex inversió 2021
Any Pdf
2022 Annex inversió 2021
2021 Annex inversió 2021
2020 Annex inversió 2021
2019 Annex inversió 2021
Pressupost Data Certificat
2021 28/06/2021 Annex inversió 2021
2021 27/07/2021 Annex inversió 2021
2021 28/09/2021 Annex inversió 2021
2021 09/11/2021 Annex inversió 2021
Any Pdf
2023 Annex inversió 2021
2022 Annex inversió 2021
2021 Annex inversió 2021
2020 Annex inversió 2021
2019 Annex inversió 2021

Ajuntament de Marratxí: dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 1T/2023: 18,85 dies

PMP del 1T/2022: 20,39 dies
PMP del 2T/2022: 21,28 dies
PMP del 3T/2022: 14,09 dies
PMP del 4T/2022: 14,39 dies

PMP del 1T/2021: 23,11 dies
PMP del 2T/2021: 21,75 dies
PMP del 3T/2021: 21,38 dies
PMP del 4T/2021: 23,43 dies

PMP del 1T/2020: 31,06 dies
PMP del 2T/2020: 40,74 dies
PMP del 3T/2020: 26,01 dies
PMP del 4T/2020: 17,38 dies

PMP del 1T/2018: 30,34 dies
PMP del 2T/2018: 37,89 dies
PMP del 3T/2018: 32,31 dies
PMP del 4T/2018: 22,95 dies

PMP del 1T/2019: 41,26 dies
PMP del 2T/2019: 34,50 dies
PMP del 3T/2019: 32,31 dies
PMP del 4T/2019: 29,26 dies

PMP del 1T/2017: 33,09 dies
PMP del 2T/2017: 25,26 dies
PMP del 3T/2017: 28,44 dies
PMP del 4T/2017: 24,27 dies

PMP del 1T/2016: 34’95 dies.
PMP del 2T/2016: 44’14 dies.
PMP del 3T/2016: 20’73 dies.

PMP del 1T/2015: 21,65 dies.
PMP del 2T/2015: 21,15 dies.
PMP del 3T/2015: 12,74 dies.
PMP del 4T/2015: 15,75 dies.

PMP del 1T/ 2014: 65,87 dies.
PMP del 2T/2014: 64,98 dies.
PMP del 3T/2014: 21,29 dies.
PMP del 4T/2014: 30,55 dies.

PMP del 4T/2013 : 55,83 dies.

El període mitjà de pagament de Marratxí XXI: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 1T/2023: 18,92 dies

PMP del 1T/2022: 27,92 dies
PMP del 2T/2022: 34,85 dies
PMP del 3T/2022: 46,89 dies
PMP del 4T/2022: 36,25 dies

PMP del 1T/2021: 27,48 dies
PMP del 2T/2021: 21,91 dies
PMP del 3T/2021: 22,31 dies
PMP del 4T/2021: 30,48 dies

PMP del 1T/2020: 35,30 dies
PMP del 2T/2020: 24,10 dies
PMP del 3T/2020: 34,27 dies
PMP del 4T/2020: 22,52 dies

PMP del 1T/2019: 19,99 dies
PMP del 2T/2019: 46,63 dies
PMP del 3T/2019: 44,14 dies
PMP del 4T/2019: 48,29 dies

PMP del 1T/2018: 23,41 dies
PMP del 2T/2018: 25,48 dies
PMP del 3T/2018: 20,94 dies
PMP del 4T/2018: 16,26 dies

PMP del 1T/2017: 34,64 dies
PMP del 2T/2017: 17,00 dies
PMP del 3T/2017: 21,08 dies
PMP del 4T/2017: 34,83 dies

PMP del 1T/2016: 68’90 dies.
PMP del 2T/2016: 64’35 dies.
PMP del 3T/2016: 30’84 dies.

PMP del 1T/2015: 73,84 dies.
PMP del 2T/2015: 35,05 dies.
PMP del 3T/2015: 60,68 dies.
PMP del 4T/2015: 58,64 dies.

PMP del 1T/2014: 176,66 dies.
PMP del 2T/2014: 51,09 dies.
PMP del 3T/2014: 61,16 dies.
PMP del 4T/2014: 63,30 dies.

El període mitjà de pagament de l’Institut Municipal de Comunicació de Marratxí: Dies transcorreguts des de la data d’inici de l’obligació de pagament i la data de pagament material.

PMP del 1T/2023: 19,39 dies

PMP del 1T/2022: 15,69 dies
PMP del 2T/2022: 12,79 dies
PMP del 3T/2022: 20,39 dies
PMP del 4T/2022: 16,04 dies

PMP del 1T/2021: 13,04 dies
PMP del 2T/2021: 16,05 dies
PMP del 3T/2021: 18,21 dies
PMP del 4T/2021: 8,74 dies

PMP del 1T/2020: 27,64 dies
PMP del 2T/2020: 11,39 dies
PMP del 3T/2020: 16,69 dies
PMP del 4T/2020: 14,35 dies

PMP del 1T/2019: 20,11 dies
PMP del 2T/2019: 19,61 dies
PMP del 3T/2019: 13,31 dies
PMP del 4T/2019: 14,70 dies

PMP del 1T/2018: 28,06 dies
PMP del 2T/2018: 44,48 dies
PMP del 3T/2018: 22,26 dies
PMP del 4T/2018: 12,28 dies

PMP del 1T/2017: 9,32 dies
PMP del 2T/2017: 2,66 dies
PMP del 3T/2017: 69,28 dies
PMP del 4T/2017: 87,20 dies

1T/2016: 57’88 dies.
2T/2016: 51’41 dies.
3T/2106: 57’64 dies.

1T/2015: 29,47 dies
2T/2015: 67,36 dies
3T/2015: 60,68 dies
4T/2015: 37,67 dies.

1T/2014: 27,12 dies
2T/2014: 28,39 dies
3T/2014: 52,10 dies
4T/2014: 44,39 dies

Els darrers anys s’ha anat reduïnt el deute públic fins deixar-lo a zero.

S’entén per participació ciutadana al dret de la ciutadania a participar activament en la creació i definició de polítiques públiques, completament legitimat del sistema representatiu, que atorga a l’Ajuntament la capacitat de prendre les decisions que cregui més oportunes, en un marc de legalitat i transparència, però millorant-lo amb el sistema participatiu, per contribuir a una governança que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.