Equip de Govern Legislatura 2019-2023

Miquel Cabot

Miquel Cabot – PSIB,

Batle de Marratxí

Regidor d’Economia, Hisenda i Contractació

Joan Francesc Canyelles – MÉS,
1r Tinent de Batle

Regidor d’Urbanisme, Habitatge, Projectes de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat i Comunicació

Neus Serra – IDMA El PI,
2n Tinent de
Batle

Regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i Participació Ciutadana

Cristina Alonso – PSIB,
3r Tinent de
Batle

Regidora de Gent Gran, Nateja Viària, Manteniment de Parcs i Jardins, Medi Ambient i Agricultura

Aina Amengual – MÉS,
4t Tinent de
Batle

Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Treball

Irene García – PSIB,
5è Tinent de
Batle

Regidora de Joventut i
Transport Públic

Josep Ramis – MÉS,
6è Tinent de
Batle

Regidor de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric

Andrés Campuzano – PSIB,
7è Tinent de
Batle

Regidor d’Infraestructures, Vies i Obres, Serveis Funeraris i Patrimoni Municipal

Jero Sans – PSIB,

Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria, Turisme, Salut i Consum

Pedro López – PSIB,

Regidor de Seguretat Ciutadana, Interior i Recursos Humans

Daniel Mas – MÉS,

Regidor d’Esports