Mª Magdalena García – PP

Currículo

Experiencia

Retribución y bienes

 • EGB, Col·legi La Immaculada, 1981-1983
 • BUP, Col·legi San Lluís Gonzaga, 1988-1993
 • Licenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia Terapèutica. UIB, setembre 2000.
 • Màster “Intervenció en Dificultats d’aprenentatge”. 500h ISEP- Universitat de Vic. Maig 2006
 • Diplomada en Magisteri Educació Especial. Alberta Giménez. Setembre 2010.
 • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. Desembre 2011.
 • Certificat per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Febrer 2011.
 • Curs Llengua de Signes Espanyola. nivell inicial i nivell A1. ILSBA novembre 2016-Abril 2017.
 • Coordinadora del grupo de voluntarios baleares que formaron parte del programa «Voluntariado Internacional. Allí y Ahora 2000 Guatemala-Islas Baleares «, de la Fundación H + D.
 • Monitora de actividades extra-escolares de los cursos P-3, P-4, P-5, durante curso 1999-2000 en el CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. (Marratxí).
 • Monitora de la «Escuela de padres en prevención de drogodependencias en el ámbito escolar» de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD) a las APA’S del Institut Verge de San Salvador de Felanitx y del CE de Portocolom.
 • Beca de apoyo y colaboración del Departamento de Dinámica Educativa de la Regiduría de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Palma. Programa Palma Ciutat Educativa, desenvolupant tasques de monitoratge i elaboració de material didàctic además de actividades de apoyo al departamento. Noviembre 2000-Junio 2001.
 • Tècnic de grau mig de l’Administració; contractació pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, prestant servies a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Benestar Social, Direcció General de Joventut, Àrea d’Europa. 2001- 2002
 • Personal eventual del Parlament de les Illes Balears: categoria de cap de negociat del cos d’administratius, grup C, nivell 22, al servei del Secretari 2on de la Mesa del Parlament. 2002-2003
 • Segona tinent batle i regidora delegada de les àrees d’Educació i CulturaFires i Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Marratxí. 2003-2007.
 • Primera tinent de batle i regidora delegada de les àrees de Cultura, Fires i Festes, Comunicació i Gent Gran de l’Ajuntament Marratxí. 2007-2011.
 • Consellera electe del Consell de Mallorca 2011-2015.
 • Mestra-tutora a aula d’educació especial, Col·legi La Purísima. Palma. Des de setembre de 2015.