Personal Eventual Legislatura 2019-2023

Eleázar Gallardo
Cap de Gabinet de Batlia

Llicenciat en Ciències Polítiques i Administracions Públiques

Carlos Castells
Cap de Premsa i Comunicació

Llicenciat en Periodisme i en Humanitats

Jaume Palou,
Director d’Esports, Cultura i Patrimoni Històric

Grau en Comunicació i Master en Esport i Turisme

Antonia Malagrava
Directora de Serveis Socials

Llicenciada en

Joan Mercé
Cap de gestió d’Àrees Municipals

Grau en 

Miquel Miralles
Director de Recursos Económics

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Joan Company
Director de Medi Ambient

Grau en