Currículum

Experiència

Béns i Retribució

Àrees de gestió

Daniel Mas (1975).

Llicenciat en magisteri d’educació fí­sica 

Actualment treballa en una empresa familiar. El 1999 va treballar a la Universiada 99, celebrades a Mallorca. Del 2000 al 2003 va fer feina a una empresa d’activitats esportives i va estar de gerent a Joves Empresaris els tres anys següents.

El 2006 es va incorporar a l’empresa de materials de construcció en què treballa actualment com a adjunt de gerència, faceta que combina amb la de regidor de l’Ajuntament.

Daniel Mas cobra 1.188,21 € nets mensuals en règim de dietes

Podeu consultar la seva declaració de bens al document.

>>PDF

Currículum

Daniel Mas (1975).

Llicenciat en magisteri d’educació fí­sica 

Experiència

Daniel Mas cobra 1.188,21 € nets mensuals en règim de dietes

Podeu consultar la seva declaració de bens al document.

>>PDF

Béns i Retribució

Actualment treballa en una empresa familiar. El 1999 va treballar a la Universiada 99, celebrades a Mallorca. Del 2000 al 2003 va fer feina a una empresa d’activitats esportives i va estar de gerent a Joves Empresaris els tres anys següents.

El 2006 es va incorporar a l’empresa de materials de construcció en què treballa actualment com a adjunt de gerència, faceta que combina amb la de regidor de l’Ajuntament.

Àrees de gestió