Currículum

Experiència

Retribucions i Declaració de Béns

Àrees de Gestió

Irene García (1978). És llicenciada en Ciències Químiques per la UIB des de l’any 2000 i funcionària docent de la CAIB des del 2001. 

Ha desenvolupat la seva tasca docent com a professora de física i química en distints centres de Mallorca, entre aquest l’IES Marratxí, on ha impartit docència durant set cursos, quatre d’aquests exercint de cap d’estudis adjunta. Actualment és la Directora de l’Alta Inspecció d’Educació a les Illes Balears, càrrec que compagina amb les regidories de l’Ajuntament.

Irene García cobra 1.402,95€ nets mensuals en règim de dietes.

Podeu consultar el document aquí.

>> PDF

Currículum

Irene García (1978). És llicenciada en Ciències Químiques per la UIB des de l’any 2000 i funcionària docent de la CAIB des del 2001. 

Experiència

Ha desenvolupat la seva tasca docent com a professora de física i química en distints centres de Mallorca, entre aquest l’IES Marratxí, on ha impartit docència durant set cursos, quatre d’aquests exercint de cap d’estudis adjunta. Actualment és la Directora de l’Alta Inspecció d’Educació a les Illes Balears, càrrec que compagina amb les regidories de l’Ajuntament.

Retribucions i Declaració de Béns

Irene García cobra 1.402,95€ nets mensuals en règim de dietes.

Podeu consultar el document aquí.

>> PDF

Àrees de Gestió