Currículum

Experiència

Declaració de Béns

Àrees de gestió

Pedro López (1958). 

Va iniciar-se, laboralment parlant, en l’empresa familiar, després va treballar en una multinacional del sector dels refrescos. Els últims 35 anys ha estat fent feina en empresa líder en el sector de gasos industrials, en què va assumir distintes responsabilitats, entre altres la de responsable de flota, formació d’equips, desenvolupament i gestió de rutes de Balears, Canàries, el Marroc i el nord-oest d’Àfrica. Està jubilat.

Pedro López cobra 1.053€ nets mensuals en règim de dietes

Podeu consultar la declaració de bens aquí.

>> PDF