Sebastià Frau
PP

Currículum

Experiència

Declaració de Béns

És tècnic en maquinària agrícola i forestal.

Regidor del municipi de Marratxí des de la legislatura 1999-2003 fins el dia d’avui.

Des de fa 40 anys, treballa com a tècnic en maquinària agrícola i forestal.

  • Sebastià Frau perceb un total de 594,75€ nets mensuals com a regidora de l’Ajuntament de Marratxí

Currículum

És tècnic en maquinària agrícola i forestal.

Regidor del municipi de Marratxí des de la legislatura 1999-2003 fins el dia d’avui.

Experiència

Des de fa 40 anys, treballa com a tècnic en maquinària agrícola i forestal.

Declaració de Béns

  • Sebastià Frau perceb un total de 594,75€ nets mensuals com a regidora de l’Ajuntament de Marratxí