Mª Magdalena García
PP

Currículum

Experiència

Retribució i Béns

 • EGB, Col·legi La Immaculada, 1981-1983
 • BUP, Col·legi San Lluís Gonzaga, 1988-1993
 • Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia Terapèutica. UIB, setembre 2000.
 • Màster “Intervenció en Dificultats d’aprenentatge”. 500h ISEP- Universitat de Vic. Maig 2006
 • Diplomada en Magisteri Educació Especial. Alberta Giménez. Setembre 2010.
 • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. Desembre 2011.
 • Certificat per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Febrer 2011. 
 • Curs Llengua de Signes Espanyola. nivell inicial i nivell A1. ILSBA novembre 2016-Abril 2017.
 • Coordinadora del grup de voluntaris balears que formaren part del programa “Voluntariado Internacional. Allí y Ahora 2000 Guatemala-Illes Balears”, de la Fundación H+D.
 • Monitora d’activitats extra-escolars dels cursos P-3, P-4, P-5, durant curs 1999-2000 al CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. (Marratxí).
 • Monitora de l’ ”Escola de pares en prevenció de drogodependències a l’àmbit escolar” de la Fundació Ajuda contra la Drogaddicció (FAD) a les APA’S del Institut Verge de San Salvador de Felanitx i del CE de Portocolom.
 • Beca de suport i col·laboració del Departament de Dinàmica Educativa de la Regidoria d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Palma. Programa Palma Ciutat Educativa, desenvolupant tasques de monitoratge i elaboració de material didàctic a més d’activitats de suport al departament. Novembre 2000-Juny 2001.
 • Tècnic de grau mig de l’Administració;  contractació pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, prestant servies a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Benestar Social, Direcció General de Joventut, Àrea d’Europa. 2001- 2002
 • Personal eventual del Parlament de les Illes Balears: categoria de cap de negociat del cos d’administratius, grup C, nivell 22, al servei del Secretari 2on de la Mesa del Parlament. 2002-2003
 • Segona tinent batle i regidora delegada de les àrees d’Educació i CulturaFires i Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Marratxí. 2003-2007.
 • Primera tinent de batle i regidora delegada de les àrees de Cultura, Fires i Festes, Comunicació i Gent Gran de l’Ajuntament Marratxí. 2007-2011.
 • Consellera electe del Consell de Mallorca 2011-2015.
 • Mestra-tutora a aula d’educació especial, Col·legi La Purísima. Palma. Des de setembre de 2015.
 • Mª Magdalena Amengual perceb un total de 902,84€ nets mensuals com a regidora de l’Ajuntament de Marratxí

Currículum

 • EGB, Col·legi La Immaculada, 1981-1983
 • BUP, Col·legi San Lluís Gonzaga, 1988-1993
 • Llicenciada en Ciències de l’Educació, especialitat Pedagogia Terapèutica. UIB, setembre 2000.
 • Màster “Intervenció en Dificultats d’aprenentatge”. 500h ISEP- Universitat de Vic. Maig 2006
 • Diplomada en Magisteri Educació Especial. Alberta Giménez. Setembre 2010.
 • Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. Desembre 2011.
 • Certificat per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària. Febrer 2011. 
 • Curs Llengua de Signes Espanyola. nivell inicial i nivell A1. ILSBA novembre 2016-Abril 2017.

Experiència

 • Coordinadora del grup de voluntaris balears que formaren part del programa “Voluntariado Internacional. Allí y Ahora 2000 Guatemala-Illes Balears”, de la Fundación H+D.
 • Monitora d’activitats extra-escolars dels cursos P-3, P-4, P-5, durant curs 1999-2000 al CEIP Costa i Llobera de Pòrtol. (Marratxí).
 • Monitora de l’ ”Escola de pares en prevenció de drogodependències a l’àmbit escolar” de la Fundació Ajuda contra la Drogaddicció (FAD) a les APA’S del Institut Verge de San Salvador de Felanitx i del CE de Portocolom.
 • Beca de suport i col·laboració del Departament de Dinàmica Educativa de la Regidoria d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Palma. Programa Palma Ciutat Educativa, desenvolupant tasques de monitoratge i elaboració de material didàctic a més d’activitats de suport al departament. Novembre 2000-Juny 2001.
 • Tècnic de grau mig de l’Administració;  contractació pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, prestant servies a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Benestar Social, Direcció General de Joventut, Àrea d’Europa. 2001- 2002
 • Personal eventual del Parlament de les Illes Balears: categoria de cap de negociat del cos d’administratius, grup C, nivell 22, al servei del Secretari 2on de la Mesa del Parlament. 2002-2003
 • Segona tinent batle i regidora delegada de les àrees d’Educació i CulturaFires i Festes i Patrimoni de l’Ajuntament de Marratxí. 2003-2007.
 • Primera tinent de batle i regidora delegada de les àrees de Cultura, Fires i Festes, Comunicació i Gent Gran de l’Ajuntament Marratxí. 2007-2011.
 • Consellera electe del Consell de Mallorca 2011-2015.
 • Mestra-tutora a aula d’educació especial, Col·legi La Purísima. Palma. Des de setembre de 2015.

Retribució i Béns

 • Mª Magdalena Amengual perceb un total de 902,84€ nets mensuals com a regidora de l’Ajuntament de Marratxí