Equip de Govern Legislatura 2019-2023

Miquel Cabot

Miquel Cabot - PSIB,

Batle de Marratxí

Regidor d'Economia, Hisenda i Contractació

Joan Francesc Canyelles - MÉS, 1r Tinent de Batle

Regidor d'Urbanisme, Habitatge, Projectes de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat i Comunicació

Neus Serra - IDMA El PI, 2n Tinent de Batle

Regidora de Transparència, Defensor de la Ciutadania i Participació Ciutadana

Cristina Alonso - PSIB, 3r Tinent de Batle

Regidora de Gent Gran, Neteja Viària, Manteniment de Parcs i Jardins, Medi Ambient i Agricultura

Aina Amengual - MÉS, 4t Tinent de Batle

Regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Treball

Irene García - PSIB, 5è Tinent de Batle

Regidora de Joventut i Transport Públic

Josep Ramis - MÉS, 6è Tinent de Batle

Regidor de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric

Andrés Campuzano - PSIB, 7è Tinent de Batle

Regidor d'Infraestructures, Vies i Obres, Serveis Funeraris i Patrimoni Municipal

Jero Sans - PSIB,

Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria, Turisme, Salut i Consum

Pedro López - PSIB,

Regidor de Seguretat Ciutadana, Interior i Recursos Humans

Daniel Mas - MÉS,

Regidor d'Esports

Personal Eventual Legislatura 2019-2023

Eleázar Gallardo Cap de Gabinet de Batlia

Llicenciat en Ciències Polítiques i Administracions Públiques

Carlos Castells Cap de Premsa i Comunicació

Llicenciat en Periodisme i en Humanitats

Antoni Sorell, Director d'Esports, Cultura i Patrimoni Històric

Grau en Comunicació i Master en Esport i Turisme

Antonia Malagrava Directora de Serveis Socials

Llicenciada en Ciències de l'Educació

Joan Mercé Cap de gestió d'Àrees Municipals

Diplomat en Educació Social 

Marc Llabrés Director de Recursos Económics

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Joan Company Director de Medi Ambient

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

REGIDORS

Miquel Cabot 2.649€ dedicació 100%

Joan Francesc Canyelles 2.488€ dedicació 100%

Neus Serra 2.045€ dedicació 82,5%

Cristina Alonso 2.373€ dedicació 100%

Aina Amengual 2.561€ dedicació 100%

Irene García 1.096€ règim de dietes

Josep Ramis 1.857€ dedicació 100%

Andrés Campuzano 2.360€ dedicació 100%

Jero Sans 2.002€ dedicació 82,5%

Pedro López 1.000€ règim de dietes

Daniel Mas 1.137€ règim de dietes

Magdalena García  697 € règim de dietes

Jaume Llompart  465€ règim de dietes

Sebastià Frau 567 € règim de dietes

Juana Mª Burguera

José Mª Amengual 872€ règim de dietes

Lidia Antonia Sabater 564€ règim de dietes

Marcos Anibal Pinela 581€ règim de dietes

Juan Pizarro

Mª Dolores Nchaso 872€ règim de dietes

Miquel Angel Estaras 872€ règim de dietes

Humberto Lopez 834€ règim de dietes

Carmen Ripoll 462€ règim de dietes

PERSONAL EVENTUAL

Eleázar Gallardo (Cap de Gabinet) 2.431€ 100% dedicació

Carlos Castells (Cap de Premsa i Comunicació i Director de l’ICOM) 2.353€ 100% dedicació

Jaume Palou (Director d’Esports, Cultura i Patrimoni Històric) 2.472€ 100% dedicació

Joan Mercè (Cap de gestió d’Àrees Municipals) 2.396€ 100% dedicació

Antonia Malagrava (Directora de Serveis Socials) 2.417€ 100% dedicació

Joan Company (Director de Medi Ambient) 1.541€ 50% dedicació

Miquel Miralles (Director de Recursos Econòmics) 2.379€ 100% dedicació

Cada any s’aprova per plenari la relació de llocs de feina de l’Ajuntament que surten al BOIB. Aquí podeu consultar la llista pública definitiva de la relació de llocs de treball per als passats exercicis. Les retribucions de cada grup venen marcades per les taules salarials de 2022 marcades pe Ministeri d’Hisenda i Funciò Pública.

Any Publicació BOIB
2022
2021
2020
2019

Podeu consultar les convocatòries d’oposicions i els diferents processos de selecció de l’Ajuntament de Marratxí en el següent enllaç.