L’Equip de Govern el formen 11 regidors (6 del PSIB, 4 de MÉs i 1 de IDMA-El Pi).

 1. Miquel Cabot
 2. Joan Francesc Canyelles
 3. Neus Serra
 4. Cristina Alonso
 5. Aina Amengual
 6. Irene García
 7. Josep Ramis
 8. Andrés Campuzano
 9. Jero Sans
 10. Pedro López
 11. Daniel Mas

Podeu consultar més informació sobre cada regidor en el següent enllaç.

L’oposició la conformen tots els regidors que no estan dins l’equip de govern. En aquest cas trobem 10 regidors (4 PP, 3 C’s, 2 VOX i 1 PODEMOS)

 1. Mª Magdalena García
 2. Jaume Llompart
 3. Sebastià Frau
 4. Carmen Ripoll
 5. José Mª Amengual
 6. Lidia Antonia Sabater
 7. Marcos Aníbal Pinela
 8. Maria Dolores Nchaso Sota
 9. Miguel Estarás
 10. Humberto López

Els següents regidors ja no formen part de l’oposició actualment, pero hi han format part durant aquesta legislatura;

 1. Juan Pizarro
 2. Juana Mª Burguera

Podeu consultar més informació sobre cadascun dels regidors de l’oposició en el següent enllaç.

L’Ajuntament de Marratxí pot oferir 7 places de personal eventual en relació a la població del municipi. Les persones que estan confirmades en aquests nous càrrecs són:

Si voleu conèixer més detalls sobre els càrrecs de confiança ho podeu fer clicant el següent enllaç .

REGIDORS

Miquel Cabot 2.712,18€ dedicació 100%

Joan Francesc Canyelles 2.400,74€ dedicació 100%

Neus Serra 2.083,47€ dedicació 82,5%

Cristina Alonso 2.366,68€ dedicació 100%

Aina Amengual 2.513,41€ dedicació 100%

Irene García 1.402,45€ règim de dietes

Josep Ramis 2.421,77€ dedicació 100%

Andrés Campuzano 2.349,40€ dedicació 100%

Jero Sans 2.227,89€ dedicació 82,5%

Pedro López 1.053,64€ règim de dietes

Daniel Mas 1.188,21€ règim de dietes

Mª Magdalena García 902,84€ règim de dietes

Jaume Llompart 485,51€ règim de dietes

Sebastià Frau 594,75€ règim de dietes

Juana Mª Burguera

José Mª Amengual 902,94€ règim de dietes

Lidia Antonia Sabater 606,89€ règim de dietes

Marcos Anibal Pinela 606,89€ règim de dietes

Juan Pizarro

Mª Dolores Nchaso 902,94€ règim de dietes

Miquel Angel Estaras 902,94€ règim de dietes

Humberto Lopez 902,94€ règim de dietes

PERSONAL EVENTUAL

Eleázar Gallardo (Cap de Gabinet) 2.383,32€ 100% dedicació

Carlos Castells (Cap de Premsa i Comunicació i Director de l’ICOM) 2.422,20€ 100% dedicació

Jaume Palou (Director d’Esports, Cultura i Patrimoni Històric) 2.425,64€ 100% dedicació

Joan Mercè (Cap de gestió d’Àrees Municipals) 2.318,01€ 100% dedicació

Antonia Malagrava (Directora de Serveis Socials) 2.621,43€ 100% dedicació

Joan Company (Director de Medi Ambient) 1.596,62€ 50% dedicació

Miquel Miralles (Director de Recursos Econòmics) 2.371,08€ 100% dedicació

Cada any s’aprova per plenari la relació de llocs de feina de l’Ajuntament que surten al BOIB. Aquí podeu consultar la llista pública definitiva de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2019.

>> PDF

Podeu consultar les convocatòries d’oposicions i els diferents processos de selecció de l’Ajuntament de Marratxí en el següent enllaç.