Miquel Cabot

Jaume Palou
Director d’Esports, Cultura i Patrimoni històric

Grau en Comunicació i Màster en Esport i Turisme

Currículum

Experiència

Funcions principals

Retribució

– Nascut a Montuïri el 26 de desembre de 1987.

– Graduat en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya (2011-2017).

– Màster en Esport i Turisme a la Universitat de les Illes Balears (2012-2014).

– Cicle Formatiu de Grau Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles a l’IES
Júniper Serra (2006-2008).

– Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Laboratori d’Imatge a l’IES Júniper Serra (2004-2006).

– Presentació d’un pòster al Congrés d`Esport i Turisme, organitzat per la Universitat de
les Illes Balears i el Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.

– Participant del taller “Racisme, llenguatge i mitjans de comunicació” sobre l’ús dels
termes adequats a l’hora de publicar informacions sobre els moviments migratoris,
organitzat pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (maig 2017).

– Curs “Social Media Camp” sobre l’ús de les xarxes socials a empreses i institucions
públiques (abril 2017).

– Participant del 8è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, organitzat pel
Govern d’Andorra (abril 2014).

Entre els anys 2005 i 2009 va treballar com a tècnic audiovisual a la productora Singular Audiovisual realitzant programes per a diverses televisions com IB3, TV Mallorca i Canal4, entre d’altres.

Durant l’estiu de 2011 treballà com a redactor a la secció d’esports de Diario de Mallorca. De març de 2010 a maig de 2011 desenvolupà les funcions de Coordinador de Projectes del PSM-Entesa, així com també les de Gerent de la Fundació Emili Darder.

Entre el desembre de 2017 i el juny de 2019 fou Cap de Gabinet de Batlia de l’Ajuntament de Marratxí. De juny de 2015 a novembre de 2017 desenvolupà la seva carrera professional al Consell de Mallorca, exercint les tasques de responsable de comunicació i premsa del l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Departament de Desenvolupament Local, i del president del Consell.

També ha treballat com a responsable de premsa i assessor del grup de consellers MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, així com també com a membre de l’equip de comunicació de la formació política, i com a responsable d’agenda i territori durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i locals de maig de 2015.

– Gestió de l’Àrea d’Esport

 – Assesorament i suport a l’Àrea de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric

Percep 2.304€ nets mensuals i té categoria laboral A1.

Currículum

– Nascut a Montuïri el 26 de desembre de 1987.

– Graduat en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya (2011-2017).

– Màster en Esport i Turisme a la Universitat de les Illes Balears (2012-2014).

– Cicle Formatiu de Grau Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles a l’IES
Júniper Serra (2006-2008).

– Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Laboratori d’Imatge a l’IES Júniper Serra (2004-2006).

– Presentació d’un pòster al Congrés d`Esport i Turisme, organitzat per la Universitat de
les Illes Balears i el Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.

– Participant del taller “Racisme, llenguatge i mitjans de comunicació” sobre l’ús dels
termes adequats a l’hora de publicar informacions sobre els moviments migratoris,
organitzat pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (maig 2017).

– Curs “Social Media Camp” sobre l’ús de les xarxes socials a empreses i institucions
públiques (abril 2017).

– Participant del 8è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, organitzat pel
Govern d’Andorra (abril 2014).

Experiència

Entre els anys 2005 i 2009 va treballar com a tècnic audiovisual a la productora Singular Audiovisual realitzant programes per a diverses televisions com IB3, TV Mallorca i Canal4, entre d’altres.

Durant l’estiu de 2011 treballà com a redactor a la secció d’esports de Diario de Mallorca. De març de 2010 a maig de 2011 desenvolupà les funcions de Coordinador de Projectes del PSM-Entesa, així com també les de Gerent de la Fundació Emili Darder.

Entre el desembre de 2017 i el juny de 2019 fou Cap de Gabinet de Batlia de l’Ajuntament de Marratxí. De juny de 2015 a novembre de 2017 desenvolupà la seva carrera professional al Consell de Mallorca, exercint les tasques de responsable de comunicació i premsa del l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Departament de Desenvolupament Local, i del president del Consell.

També ha treballat com a responsable de premsa i assessor del grup de consellers MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, així com també com a membre de l’equip de comunicació de la formació política, i com a responsable d’agenda i territori durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i locals de maig de 2015.

Funcions principals

– Gestió de l’Àrea d’Esport

 – Assesorament i suport a l’Àrea de Cultura, Ceràmica, Fires i Festes i Patrimoni Històric

Retribució

Percep 2.304€ nets mensuals i té categoria laboral A1.