Miquel Cabot

Joan Company
Director de Medi Ambient

Currículum

Experiència

Retribució

Funcions principals

2013-2017 Treball a Despatx d’enginyeria

Gestió i elaboració de totes les tasques necessàries per a la redacció i direcció de projectes
d’enginyeria. Elaboració de memòries, estudis relacionats i assessorament tècnic.
Sector de l’activitat: Enginyeria agronòmica

2018-Actualitat. Desenvolupament autònom de la professió com a Enginyer Superior Agrònom

Elaboració, gestió i direcció de projectes tècnics d’enginyeria, elaboració de memòries i estudis
relacionats amb el camp de l’enginyeria agrònoma i assessorament tècnic d’empreses agràries i de
transformació (activitats complementaries). Gestió de recursos hídrics i estudis de inundabilitat per
elaboració de plans de control.

2004 – 2008 Graduat d’Educació Secundària Obligatòria – IES Sineu

2008 – 2010 Titulació de Batxillerat en Ciències – IES Sineu

2010 – 2015 Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural en menció en Mecanització i Construccions Agràries. (Universitat de les Illes Balears)

2015 – 2017 Màster en Enginyeria Agronòmica. (Universitat de les Illes Balears).

En Joan Company cobra una retribució neta de 1.596,62€ amb un 50% de dedicació

Currículum

2013-2017 Treball a Despatx d’enginyeria

Gestió i elaboració de totes les tasques necessàries per a la redacció i direcció de projectes
d’enginyeria. Elaboració de memòries, estudis relacionats i assessorament tècnic.
Sector de l’activitat: Enginyeria agronòmica

2018-Actualitat. Desenvolupament autònom de la professió com a Enginyer Superior Agrònom

Elaboració, gestió i direcció de projectes tècnics d’enginyeria, elaboració de memòries i estudis
relacionats amb el camp de l’enginyeria agrònoma i assessorament tècnic d’empreses agràries i de
transformació (activitats complementaries). Gestió de recursos hídrics i estudis de inundabilitat per
elaboració de plans de control.

Experiència

2004 – 2008 Graduat d’Educació Secundària Obligatòria – IES Sineu

2008 – 2010 Titulació de Batxillerat en Ciències – IES Sineu

2010 – 2015 Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural en menció en Mecanització i Construccions Agràries. (Universitat de les Illes Balears)

2015 – 2017 Màster en Enginyeria Agronòmica. (Universitat de les Illes Balears).

Retribució

En Joan Company cobra una retribució neta de 1.596,62€ amb un 50% de dedicació

Funcions principals