Miquel Cabot

Joan Mercè
Cap de gestió d’àrees municipals

Currículum

Experiència

Retribució

Funcions principals

Joan Mercè (1980), nacut a Palma, ciutadà de Marratxí des del 1986 .
Va cursar els estudis de primària i secundària a Col·legi Sant Pere (Palma)
Va realitzar el Batxillerat de Ciències a l’IES Josep Sureda i Blanes.
Va continuar la seva formació amb un FP Grau superior de Recursos Naturals i Paisajístics a l’IES Felanitx.
Finalmament va obtenir la Diplomatura en Educació Social a la UIB.
Formacions complementàries a l’educació social, en prevenciò de les drogodepèndencies, resolució de conflictes, educació emocional i treball coumnitari.

Ha treballat des del 2005 fins al 2019 com Educador Social de l’Ajuntament de Marratxí a l’Àrea de Serveis Socials. (Lloc del qual està de excedència).
Ha estat esportista, entrenador i directiu de clubs Marratxiners durants uns 15 anys.
Va esser el fundador i director de l’associació juvenil Punt de trobada i del l’Associació infantil i juvenil Es Puntet, durant 9 anys.
Experiència comercial amb productes tecnològics.
Monitor i director de campament i escoles d’estiu municipals.

2318,01€

Gestió de l’Àrea de Contractació
Assesorament i suport a l’Àrea de Joventut
Seguiment Línia Verda
Suport a Batlia.
Coordinació de la Taula de tècnics i tècniques de l’Ajuntament de Marratxí (de les àrees dedicades a intervenció amb persones).
Suport puntual a les Àrees que necessitin col·laboració.
Assessorament i seguiment en projectes a executar i nous projectes.