Pressuposts Participatius2021-05-14T08:00:17+00:00

Pressuposts Participatius

Què és un pressupost participatiu?

Un pressupost participatiu és aquella eina que permet millorar el municipi i el seu entorn a partir de les propostes d’inversió que fan els seus ciutadans i ciutadanes i les seves entitats.

Quina quantitat s’hi destinarà?

L’Ajuntament de Marratxí destinarà 200.000€ a les propostes que surtin de la ciutadania i associacions que siguin de caràcter municipal. És a dir, que beneficiïn el benestar de tota la ciutadania.

Qui hi podrà participar?

Totes les persones que estiguin empadronades a Marratxí i siguin majors de 16 anys.

Com podré participar?

Podràs participar en qualsevol moment del procés ja sigui en sessions informatives, assemblees populars, fent propostes i elegint les propostes.

Els pressupostos participatius de l’any 2021 i del 2022 han quedat suspesos degut a la situació d’emergència sanitària actual. L’import que s’anava a destinar a aquests dos anys, servirà per pal.liar els efectes econòmics de la COVID19.

Tríptic informatiu (PDF)

Què és un pressupost participatiu?
Un pressupost participatiu és aquella eina que permet millorar el municipi i el seu
entorn a partir de les propostes d’inversió que fan els seus ciutadans i ciutadanes i les
seves entitats.Quina quantitat s’hi destinarà?
L’Ajuntament de Marratxí destinarà 200.000€ a les propostes que surtin de la
ciutadania i associacions que siguin de caràcter municipal. És a dir, que beneficiïn el
benestar de tota la ciutadania.Qui hi podrà participar?
Totes les persones que estiguin empadronades a Marratxí i siguin majors de 16 anys.Com es podrà participar?
Es podrà participar en qualsevol moment del procés ja sigui en sessions informatives,
assemblees populars, fent propostes o elegint les propostes.Fases del procés
FASE 1: Fes la teva proposta ( MARÇ-ABRIL)
Tallers ciutadans per pensar, proposar i fer propostes ciutadanes per a la Millora del
Municipi
FASE 2: Avaluació tècnica (ABRIL-SETEMBRE)
Totes les propostes seran sotmeses a un procés d’avaluació tècnica i hauran de complir
la normativa i garantir la seva viabilitat.
FASE 3: Defensa de les propostes (SETEMBRE)
Els ciutadans podran defensar les seves propostes. Ho podran fer als diferents espais
que s’habilitaran.
FASE 4: Vota les propostes (OCTUBRE)
S’inicia el procés de votació de les propostes finalistes.On la puc proposar?
L’Ajuntament habilitarà diferents espais de trobada perquè totes aquelles persones
que tinguin propostes les puguin debatre i fer.
Les propostes poden fer-se a més de manera presencial en els punts d’atenció
ciutadana i on-line a través d’aquest enllaç https://participa.marratxi.es

Com han de ser les propostes?
Les propostes han de ser d’interès general i de municipi, és a dir, que la majoria de
veïns i veïnes del municipi se’n puguin beneficiar.

Es podran excloure?
Si, sempre i quan: -No siguin de competència municipal. -No siguin executables dins un
any. -No mantinguin la coherència amb els valors i plans municipals aprovats. -No
siguin realitzables tècnicament, viables econòmicament i respectuoses amb el marc
legal existent. -Facin referència a serveis o increment de personal municipal.

On i com les puc presentar?
Les propostes és podran presentar on-line a través d’aquest enllaç
https://participa.marratxi.es/. També és podran presentar de forma presencial a les
OACS, als punts d’informació municipal i als diferents tallers dels pressuposts que es
realitzaran durant el període de propostes.

Fins qual les puc presentar?
El termini de presentació de propostes serà del 8 de març al 8 d’abril , ambdós
inclosos.

TALLERS SECTORIALS
Dimarts 10 de març Taller amb entitats i associacions municipals. Sala de Plens,
Ajuntament de Marratxí.

TALLERS TERRITORIALS
Dimarts 17 de març 20:00h Taller territorial Pont d’Inca Nou/ Sa Cabana/ Pont d’Inca.
Centre formació Balanguera
Dimecres 18 de març 20.00h Taller territorial Es figueral. Local AAVV Boreal Figueral

Dijous 19 de març 20.00h Taller territorial Pòrtol. Espai Jove Pòrtol
Dilluns 23 març 20.00h Taller territorial Pla de Na Tesa. Ca Ses Monges
Dimarts 24 de març, 20.00h Taller territorial Ses Cases Noves – Cas Carbonell. Carrer
Sicília, 18

 JOCS I ACTIVITATS SANES PER A TOTS

0%

Proposta:

Habilitar en diferents parcs públics zones específiques d’esbarjo juvenil i adult per dur a terme activitats esportives, activitats artístiques

Cost aproximat: 30.000€

Vots: 615

ESTRUCTURES OMBRES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA CEIP NOVA CABANA

0%

Instal·lació d’estructures d’ombreig al pati d’infantil per l’ús d’aquest espai per part dels infants.

Cost aproximat: 118.000

Vots: 583

REFORMA DEL BOSQUET DE L’ESCOLA DE PRIMÀRIA DEL CEIP COSTA I LLOBERA

0%

Perquè esdevingui un espai d’aprenentatge pels infants amb les següents actuacions: instal·lació de jocs e fusta que s’integrin en l’entorn; instal·lació d’algun tipus de rocòdrom o estructura de cordes per poder escalar; creació d’un espai de joc simbòlic amb caseta de fusta i cuineta.

Cost aproximat: 15.000€

Vots: 470

ROL DIVERSIÓ SANA

0%

dur a terme com a mínim una vegada a l’any iniciatives lúdiques nocturnes.

Cost aproximat: 6.000€

Vots: 377

ADEQUACIÓ DELS ESPAIS EN EL PATI DEL CEIP JANER MANILA

0%

Creació de diferents espais al pati : manipulació o experimentació, rocòdrom, joc simbòlic, lectura, amagatall, jocs de taula, paret sonora, dibuix, etc.

Cost aproximat: 32.000€

Vots: 296

Resultat de les votacions de totes les propostes
Aquí pots consultar totes les propostes que es presentaren als pressupostos participatius 2020 (PDF)

BUS JOVE – Remitent: Espais Joves

100%

Proposta:

Aquesta proposta fa referència a que els adolescents i els joves del municipi disposin d’un transport per realitzar activitats d’oci en diferents localitats per anar a la platja, a la muntanya, a concerts, a festes, etc.

Cost aproximat: 6.000€

Vots: 46,61%

MILLORES D’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES – Remitent: Bernardo Barceló

100%

La proposta fa referència a la realització d’un estudi per detectar els barris amb més necessitats i/o dificultats per poder realitzar les reformes necessàries, pas a pas, per adaptar els espais públics a l’accessibilitat, els desplaçaments i la seguretat de les persones amb capacitats diverses, famílies amb cotxes i persones majors amb caminadors.

Cost aproximat: 40.000€

Vots: 42,44%

ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE JOC DEL CEIP GABRIEL JANER MANILA – Remitent: AMIPA Gabriel Janer Manila

100%

Es proposa adaptar les capacitats i peculiaritats dels infants, de manera holística, a través del joc. Per aquest motiu, es demana adequar els espais de joc del centre perquè puguin ser emprats pels infants tant en horari lectiu com en no lectiu, per fomentar la participació i la integració de tota la comunitat educativa.

Cost aproximat: 5.000€

Vots: 35,31%

OMBRA ALS PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI – Remitent: Anna Murillo

100%

Els parcs públics infantils estan poc preparats per suportar el sol durant els mesos de calor. Es per aquest motiu que aquesta proposta pretén dotar de més ombra les zones infantils del municipi, sembrant arbres o posant tendals, perquè els nins i nines hi puguin jugar més temps els mesos de més sol.

Cost aproximat: 100.000€

Vots: 33,71%

CREACIÓ DEL BOSC DE LA MEMÒRIA – Remitent: OCB Marratxí

100%

Es demana un lloc boscós per fer-hi camins naturals per passejar i ser un lloc de trobada i reconeixement a les persones que han tingut una rellevància i una influència social reconeguda en el nostre poble, com per exemple músics, artistes, batles, esportistes, etc.

Cost aproximat: 50.000€

Vots: 32,23%

Resultat de les votacions de totes les propostesRESULTATS PARTICIPATIUS 2018_cat
Aquí pots consultar totes les propostes que es presentaren als pressupostos participatius 2019 (PDF)

REPOBLACIÓ ZONES VERDES

100%

Proposta:

Es tracta de recuperar zones arbrades a diferents àrees verdes del municipi. A la zona de Son Macià vorera de l’autopista per a crear una barrera natural entre les cases de la urbanització i la propia autopista.

Tasques realitzades:

La repoblació ha estat efectuada

VIDEOCÀMARES

100%

Proposta:

Degut a la gran afluència de ciutadans incívics a certs punts del municipi, es col.locarien zones video-vigilades, especialmente a la Deixalleria (que ha sofert i sofreix robatoris constantment) i punts negres diversos on tenim localitzats abocadors il.legals, incontrolats.

La col.locació de les càmeres podria ser fixa o itinerant, per aquest motiu podriem posar un nombre de càmares concret i poder anar-les canviant cada tres o sis mesos.

Cost 15.000€..

Tasques realitzades:

S’han mirat diferents possibilitats respecte d’una problemàtica legal. Des de Delegació de Govern no ens han donat el permís per instal·lar videocàmeres als voltants dels contenidors ja que no entra dins dels supòsits en què es poden insatal·lar càmeres al carrer.

S’han estudiat diferents alternatives i la que hem posat en marxa es la de crear una prova pilot amb dos punts de recollida amb contenidors senoritzats que alertaran tant de conductes d’incivisme, de contenidors plens per millorar l’efectivitat de les rutes, prevenir rotures…

L’empresa que ho farà es WirelessDNA, una empresa experta en desenvolupament i construcció de sensors intel·ligents i software. Els dos contenidors s’instal·laran durant la tardor de 2019.

CAMINS BIOSALUDABLES – RUTES VERDES

100%

Proposta:

Consta de la senyalització de certes rutes que es poden fer o en bicicleta o a peu, indicant la longitud, pendent, accessibilidat, etc, per a fomentar l’activitat esportiva i saludable dins un entorn natural dins el municipi.

Aquest projecte està valorat en uns 18.000€.

Tasques Realitzades:

Les rutes han estat creades i s’han senyalitzat.

CONSTRUCCIÓ DE PISTES MULTIESPORTIVES

100%

Proposta:

En l’actualitat, Marratxí gaudeix de cinc pistes multiesportives distribuïdes per tot el municipi, dedicades a l’esbarjo i a la pràctica d’esport no federat entre els més petits. En volem construir dues més, per així arribar a un major nombre de població.

Pressupost aproximat: 40.000 €

Tasques realitzades:

pistes multiesport

Ha estat escollida la ubicació de les dues pistes (Es Pla de na Tesa i Sa Cabana). Les obres començaran la tardor de 2019.

CONVENI IME

100%

Proposta:

La firma d’aquest conveni suposaria que els ciutadans de Marratxí podrien anar a practicar esport a qualsevol de les instal·lacions de l’IME en les mateixes condicions de preu i abonament que els empadronats al municipi de Palma. L’Ajuntament de Marratxí es faria càrrec de la diferència.

Pressupost aproximat: 30.000 €

Tasques realitzades:

D’aquest projecte ja es va fer la redacció del conveni i fou enviat a Palma el maig 2018, a més, es van fer també els informes jurídics per part de Marratxí i es va estar en contacte amb Palma per tal d’enllestir el conveni. Així doncs, aquest acord es convertirà en realitat una vegada l’Ajuntament de Palma aprovi l’ordenança pertinent.

MILLORA SENYALITZACIÓ

100%

Proposta:

La mancança que hi ha de senyalització dels noms dels carrers a Marratxí fa que hi hagi moltes dificultats per a la ciutadania i visitants a l’hora de trobar qualsevol direcció. És més que necessari senyalitzar amb els noms els carrers de Marratxí als creuers més importants.

COST: 15.000€

Tasques realitzades:

S’ha fet un estudi del dèficit en senyalitzacions de carrers i s’ha dissenyat un estàndar basat en la nova imatge corporativa de l’ajuntament. Concretament es senyalitzaran prop de 80 punts del municipi.

WIFI PÚBLIC

100%

Propostes:

Projecte d’instal·lació de xarxa wifi a les principals places i parcs al municipi de Marratxí.

COST:10.000€

Tasques realitzades:

S’han determinat diferents punts per habilitar accés a internet i s’han demanat pressupostos per cobrir aquests punts a diferents empreses. A més, s’ha fet un estudi tècnic per tal d’identificar els recursos necessaris per cobrir aquests espais. A més, en desembre de 2018 varem optar a una subvenció de la Unió Europea per habilitar punts d’accés wifi que ha augmentat el pressupost fins 15.000€.

S’ha adjudicat l’empresa instaladora i durant l’estiu de 2019 s’esta implementant el hardware necessari en els nou punts seleccionats per aquesta fase. Pots consultar el mapa dels punts wifi aqui

PUNTS D’AIGUA

100%

Proposta:

És proposa possar més bancs a zones d’esbarjo on aquests manquen així com renovar aquells que estiguin en mal estat. Al mateix temps també és proposa dotar diferents places i parcs de punts d’aigua potable

COST: 15.000€

Tasques realitzades:

Aquesta proposta ja és una realitat perquè s’han anat posant diferents punts d’aigua durant tot 2018 .

PARC CAL·LISTÈNIA

100%

Proposta:

La cal·listènia és una disciplina d’entrenament que utilitza com a única eina el pes del cos. una de les principals virtuts de la cal·listènia és que les millores fites poden aplicar-se a altres àmbits, com ser més àgil i reaccionar millor davant d’un requeriment físic, una millor pràctica en les aficions esportives com el futbol, el bàsquet o el pàdel, i en definitiva ser un individu més funcional.

Els avantatges més importants d’aquest tipus d’entrenament:

  1. Permet treballar intensament tres de les quatre qualitats físiques bàsiques, que són la força, la velocitat i la flexibilitat.
  2. Treballa també les qualitats psicomotrius
  3. Millora de la coordinació intramuscular i intermuscular
  4. Possibilitat de practicar cal·listènia amb poc material, a causa que la principal eina de treball és el mateix pes corporal.

COST: 40.000€

Tasques realitzades:

El parc de cal·listènia va inaugurar-se en 2018 dins el Parc de la Mediterrànea a Nova Cabana

RESULTATS VOTACIONS

Aquí pots consultar totes les propostes que es presentaren als pressupostos participatius 2018 (PDF)